‘Minister Vogelaar heeft te hoog van de toren geblazen’

In december van het vorige jaar heeft minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie in Utrecht de aftrap gegeven voor de uitvoering van de plannen in de veertig aandachtwijken. Zij deed dit samen met bewoners, wethouders, vertegenwoordigers van corporaties en andere maatschappelijke organisaties onder het motto: ‘Vierkant achter de wijk’.

Ook Klarendalse afgevaardigden waren bij deze conferentie aanwezig en hoorden van het bestaan van een ‘Landelijke Alliantie’; een veertigtal (symbolisch aantal) maatschappelijke instellingen die zich hebben aangesloten bij de aanpak van de veertig wijken. “Durven dromen is belangrijk om tegen institutionele barrières in te gaan!” zei minister Vogelaar enthousiast waarna allerlei afgevaardigden – zowel bewoners als beroepskrachten uit den lande – van hun plannen en dromen diverse presentaties gaven.

Bedrag per wijk

Mooie oneliners, mooie woorden, mooie presentaties. Ondertussen is het 2008 – wat het jaar van de Vogelaarwijken zou worden – en dat begon slecht. Het handvest wat op 1 maart ondertekend zou moeten worden door wethouders van de grote steden om alle afspraken vast te leggen, kwam onder druk te staan. De plaatselijke wethouders moesten samen met de woningbouwcorporaties nieuwe investeringsafspraken maken die optellen tot de bedragen die Vogelaar bepaald had. Maar zo makkelijk blijkt dat niet te gaan, omdat veel woningbouwcorporaties al langer in de wijken investeren. Ook directeur van Volkshuisvesting Arnhem Gerrit Breeman liet in januari in de Volkskrant weten dat “…de minister te hoog van de toren heeft geblazen en veel te hoge verwachtingen gewekt. Vooral door het noemen van de bedragen per wijk is ze de fout in gegaan.”

Doorvertaling geldstromen

Zoals we in de laatste wijkkrant van 2007 al lieten weten, vindt de gemeente ondanks alles dat de ontwikkelingen die door het project ‘Klarendal Kom Op!’ in Klarendal in gang zijn gebracht – gestopt per 1 januari 2008 – doorgang moeten vinden. Daarom is Klarendal als voorschot al €200.000,- toegezegd.

Op 24 januari jl. lichtte Ien van de Coelen – projectmanager Vogelaargelden Arnhem – op het wijkplatform toe: “Afgelopen zomer hebben wij de Wijk Actieplannen moeten indienen die de hoofdlijnen weergaven van hoe de gelden te besteden. Ondertussen blijkt dat er helemaal geen grote pot geld is. Een deel komt van de Arnhemse woningbouwcorporaties, een ander deel is rijksgeld. Maar dit reguliere rijksgeld wat in gemeentefondsen terecht komt, blijkt nu bedoeld te zijn voor de Wijk Actieplannen. Voor de gemeente is de helft van de middelen overzichtelijk maar de andere helft moet nog ‘doorvertaald’ worden naar lokale oplossingen. Wij hebben met een ingewikkelde puzzel te maken, 1 februari moet de verdeelsleutel duidelijk zijn om op 1 maart het uitvoeringsplan – het vervolg van het Wijk Actieplan – te kunnen  presenteren.”

Inspraak

Er heerst onrust onder betrokken bewoners. Minister Vogelaar heeft nadrukkelijk gezegd dat ideeën van bewoners belangrijk zijn, maar zij voelen nu niet dat hun inspraak terug komt in de plannen die er liggen. Tussen 1 februari en 1 maart zal daarom het uitvoeringsplan overlegd worden met bewoners zodat zij daar nog eventuele invloed op kunnen uitoefenen. Minister Vogelaar gaat binnenkort weer op tournee en zal hier persoonlijk het handvest komen ondertekenen.

Ondertussen gaat Klarendal wel gewoon door met waar de wijk mee bezig is; de processen die de afgelopen jaren in werking zijn gesteld worden, ondanks onduidelijkheid, niet ineens gestopt.

Foto: Minister Ella Vogelaar was in 2007 op tournee, ‘Samen buurten, samen binden’ en legde de plannen aan de betrokkenen en wijkbewoners voor

Bronnen: Volkskrant en www.wweni.nl (domein van de overheid wat niet meer in gebruik is)

Share