Wijkagenten komen en gaan

In het voorjaar van 2020 maakten de wijkagenten van de Arnhemse wijk Klarendal contact met de lokale media, om wijkbewoners er van op de hoogte te brengen dat hun post ondanks de corona weer meer open ging om contact te kunnen hebben met de wijk én om hun jonge collega Cees voor te stellen.

Nieuwe wijkagent

Sinds april hebben wijkagenten Joke Bartelink en Eric Hortensius een nieuwe agent onder hun hoede: Cees van Veldhuizen (tevens hoofdfoto bij dit artikel). Sinds 2011 werkte hij voornamelijk op 112 meldingen, had weekend- en nachtdiensten om brandjes te blussen. Met de ambitie om wijkagent te worden, kijken Joke en Eric voor een jaar over zijn schouders mee. ‘Dan kijken we verder’, aldus Cees. Hij ziet een mooie wijk met activiteiten waar de politie wat mee kan en moet. ‘Er is altijd beweging. Als wijkagent kun je in contact met mensen echt iets betekenen.’

Nieuwe wijkagenten per oktober 2020

De nationale politie mengt graag kennis en kunde over de wijken van de steden. Zo zijn Eric Hortensius en Joke Bartelink na vijf jaar dienst in Klarendal, Sint Marten en aanpalende wijken, sinds oktober vervangen door Joyce Veenvliet en Richard Buyl. De derde wijkagent voor het gebied waar Klarendal binnen valt, Nico Pennings, schuift later aan.

Joyce werkt al veertien jaar bij de politie, waarvan ze de laatste vijf jaar wijkagent was op de Korenmarkt. “Er is voor mij bepaald (lacht) en ik had de eer naar Klarendal te mogen komen. Dat had ik ook wel als voorkeur aangegeven hoor, en ik ben er echt blij mee; de mooiste diverse wijk waar je kunt zitten” aldus Joyce. Ze is ook blij met de ‘wijkpost’ aan de Hommelseweg nr. 56. “Maar we vinden wel dat die gepimpt moet worden; het moet duidelijker worden op de gevel dat hier politie zit.”

Richard had al eerder geopteerd om naar Klarendal te komen. Als echte Arnhemmer, is hij de afgelopen jaren eerst wijkagent geweest in Malburgen, de wijk waar hij is opgegroeid, en de laatste jaren in Presikhaaf. “Ik wilde graag een volkswijk: het normale volk kan ik begrijpen en zo kan ik fijn tussen de mensen staan” licht hij toe. Ook hij is er voor het wijksteunpunt een ander aanzicht te geven: “Een vrouwtje hier vlak in de buurt wist niet eens dat hier een politiepost zit! We willen er voor zorgen dat de herkenbaarheid groter wordt.”

De nieuwe wijkagenten vertellen elkaar aanvullend dat ze het beroep wijkagent mooi vinden: omdat zij diep in de lokale netwerken zitten kunnen ze veel meer betekenen voor veiligheid en sociale problematiek, dan alleen maar pleisters plakken als agent.

—–

Deze content is gemaakt voor de wijkkrant van Klarendal en de website klarendal.nl

Share